Τεχνική υποστήριξη

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας και στη συνέχεια πατήστε 'Επόμενο' . Ενδεικτικοί αριθμοί σειράς εδώ .

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να γίνει αποδεκτό ένα αίτημα σχετικό με εγγύηση, θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο της απόδειξης αγοράς.

i

Πώς να αναζητήσετε τον σειριακό αριθμό (SN) της συσκευής σας

Notebook

  • Παρακαλούμε ελέγξτε το αυτοκόλλητο στην κάτω πλευρά του notebook σας.
  • Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται ακριβώς επάνω ή κάτω από τον γραμμικό κώδικα (barcode).

Eee PC

  • Παρακαλούμε ελέγξτε το αυτοκόλλητο στην κάτω πλευρά του Eee PC σας.
  • Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται ακριβώς επάνω ή κάτω από τον γραμμικό κώδικα (barcode) και ξεκινά με 'SN:'.

PDA/GPS/Smartphone

  • Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής ή κάτω από την μπαταρία.

LCD monitor

  • Παρακαλούμε ελέγξτε το αυτοκόλλητο στην κάτω πλευρά της οθόνης LCD σας.
  • Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται ακριβώς επάνω ή κάτω από τον γραμμικό κώδικα (barcode).