Τεχνική υποστήριξη

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας και στη συνέχεια πατήστε 'Επόμενο' . Ενδεικτικοί αριθμοί σειράς εδώ .

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να γίνει αποδεκτό ένα αίτημα σχετικό με εγγύηση, θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο της απόδειξης αγοράς.

i

Πώς να αναζητήσετε τη διεύθυνση MAC στα Windows 8

Διεύθυνση MAC στις ρυθμίσεις κάρτας δικτύου

 • Σε προβολή tales, επιλέξτε αναζήτηση δεξιά.
 • Μεταβείτε στον 'Πίνακα ελέγχου'.
 • Ξεκινήστε τον πίνακα ελέγχου.
 • Επιλέξτε Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.
 • Από τη λίστα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή 'Αλλαγή ρυθμίσεων κάρτας δικτύου'.
 • Κάντε δεξί κλικ στην κάρτα WiFi και επιλέξτε κατάσταση από τη λίστα".
 • Θα ανοίξει ένα παράθυρο με πληροφορίες για την κάρτα.
 • Επιλέξτε 'Λεπτομέρειες'. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με αναλυτικά στοιχεία. Στη 'Φυσική διεύθυνση' αναγράφεται η διεύθυνση MAC.

Διεύθυνση MAC μέσω παραμέτρων IP (IP config)

 • Όπως πριν, ξεκινήστε την αναζήτηση και πληκτρολογήστε 'cmd', πατώντας 'Enter\’ για επιβεβαίωση.
 • Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε 'ipconfig / all'.
 • Θα δείτε τις διασυνδέσεις δικτύου. Στη γραμμή 'Φυσική Διεύθυνση' θα βρείτε τη διεύθυνση MAC.