Τεχνική υποστήριξη

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας και στη συνέχεια πατήστε 'Επόμενο' . Ενδεικτικοί αριθμοί σειράς εδώ .

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να γίνει αποδεκτό ένα αίτημα σχετικό με εγγύηση, θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο της απόδειξης αγοράς.

i

Πώς να αναζητήσετε τον αριθμό ΙΜΕΙ

Συσκευή Android

  • Μεταβείτε στο μενού εφαρμογών.
  • Επιλέξτε 'Ρυθμίσεις'.
  • Στο αριστερό μέρος θα βρείτε μια λίστα από την οποία επιλέγετε 'Πληροφορίες συσκευής'. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Πληροφορίες για...»
  • Θα πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία των IMEI και MAC.