Tehniline abi

TEENUSE PÄRING

Palume sisestada oma seadme seerianumber ja klõpsata nuppu \'Edasi'\. Seerianumbrite näidiseid võite näha siin.

Juhime tähelepanu sellele, et vajalik on ostu kinnitava dokumendi koopia, et võiksime garantiitaotluse vastu võtta.

i

Kontrollida "ASUS" toote garantiid

  • Palume sisestada seerianumber ja klõpsata 'Saata'.
  • Teenus on võimalik vaid sülearvutitele eeeFamily, PDA/Telefonidele ja LCD kuvaritele